Zbirka dokumentarne građe / 2. Grafika
Okolica Splita i Klisa“
autor: Matthaus Merian (1593-1650)
Frankfurt
materijal: papir
tehnika: tisak
41x 34,7 cm
1652. godina

Karta

Karta je objavljena u Merianovom „Theatri Europei Oder Historische Beschreibung aller Vornemdsten und denckwurdigsten Geschichten, so sich hin weider in Europa Sonderli im Reich Teucher Nation von Anno 1642 bis Anno 1647”. Matthaus Merian,  njemački topograf, grafičar i izdavač izradio je ovu kartu inspiriran bitkom za oslobađanje Splita koju je predvodio Leonardo Foscolo 1648. godine. Na karti su detaljno prikazani Klis i Dioklecijanova palača sa svim važnijim objektima poput lazareta, kula, stolne crkve. Solin je naznačen kao ruševina antičke Salone. Između Trogira i Solina prikazani su kašteli-utvrde, jezgre današnjih kaštelanskih naselja i kule stražarnice na vrhovima Kozjaka.

1. Karta

4. Razglednica

10. Đačka iskaznica