Etnografska zbirka / 1. Korpet
materijal: crvena čoja
oko 1870. god.

Korpet

Ženski prsluk od crvene čoje, bez rukava, nosio se ispod kurtina pripijen uz tijelo. Korpet je djelomično optočen trakom od finog atlasa.