Zbirka umjetnina i obrta / 10. Trepećalo

materijal: zlato
tehnika: filigran
duljina: 18,3 cm
19. st.


Trepećalo  - tremolanat, igla, tremanat, trepetljika, ukrasna igla za žensko oglavlje koja se grana u nekoliko drhtavih biserni grančica. Na vrhovima tig spiralica nalaze se pupoljci sa biserima. Središnja trepetljika je nešto duža i izrađena je u obliku cvijeta. Ovo je barokni nakit karakterističan za područje Splita i Kaštela, u modi je oko 1800.-1810. godine, a u pučkoj razradi doseže vrhunac oko sredine stoljeća.


1. Sat


4. Slika


10. Trepećalo