Zbirka umjetnina i obrta / 8. Grb

autor: Duknovićeva ili Firentinčeva kamenoklesarska škola
materijal: kamen
tehnika: klesanje
16. st.
sign. FIDE.VIRTVTE.AC REBVS.GESTIS


Renesansni grb obitelji Papalić isklesan u kamenu. Rad je Duknovićeve ili Firentinčeve kamenoklesarske škole. Izvorno je bio na obiteljskoj kući Papalićevih u Nehaju u Kaštel Štafiliću gdje ga je Albert Papalić prenio sa još starije građevine u svoj ljetnikovac u Kaštelima.
U savinutom štitu grba u obliku “tarče”, obješenom o vrpcu, koji se savija i visi nakrivljen prema desnoj strani je šestokraka zvijezda nad krilima isklesana u plitkom reljefu. Na gornjoj i na pobočnim stranama okvira obješeno je lišće i voće povezano u bokore a pri dnu je uklesano zaboravljeno geslo u kojem se povezalo srednjovjekovno i renesansno načelo životnog puta i postizanje uspjeha (vjerom i krepošću).
Papalići su ugledna i bogata plemićka obitelj, 1553. godine su bili među šesnaest najuglednijih u Splitu. Prvi put se spominju u 12. st. u Poljicima. U splitskim ispravama se javljaju 1344. godine. Loza im izumire u 18. st., od kada se javljaju po ženskoj lozi Soppe-Papali.
Grb je u Muzej poklonio Ante Klarić (Kole) iz Kaštel Štafilića.


1. Sat


4. Slika


10. Trepećalo