2011.
 • U skuli moga dide, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2011. -  travanj 2012.
 • Antički Sikuli, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2011. -  travanj 2012.
 • I. kiparska kolonija Kaštela – ‘’More’’, izložba radova kiparske kolonije, Novi park – Kaštel Lukšić, kolovoz / rujan 2011.
 • Robert Jozić, izložba skulptura, Kula na Glavici - Kaštel Sućurac, kolovoz 2011.
 • Nataša Pavlov, izložba slika iz ciklusa More, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj 2011.
 • Izložba hrvatske naivne umjetnosti, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, svibanj / lipanj 2011.
 • NOĆ MUZEJA - 28. siječnja (od 18.00 - 01.00), lutkarska pričaonica Košulja sretnog čovjeka, – GKL Split
 • Ante Vukić, Toplina zavičaja, izložba slika, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj / veljača 2011.

2010.

 • Izložba Pučki božićni običaji u Kaštelima, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2010.
 • Izložba Muzejsko – edukativne radionice i nagradne igre Muzeja grada KaštelaKotači - mjerači vremena, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2010.
 • Nogomet: portreti, akcije,i apstrakcije, izložba slika Klementa Šimića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, studeni 2010.
 • Uz pedesetu obljetnicu smrti kipara Marina Studina – postav skulptura Marina Studina,  Dvorac Vitturi  - Kaštel Lukšić, rujan / listopad 2010.
 • Reminiscencije zavičaja, izložba slika Frane Metličića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz / rujan 2010. Muzej grada Kaštela i Društvo “Bijaći” 
 • Gradine Kaštela i okolice, izložba fotografija, Gradski muzej Makarska, kolovoz 2010.
 • Alma Dujmović, izložba slika, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz 2010.
 • Povratak korjenima, retrospektivna izložba slika Anđeline Đede Portolan, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, travanj 2010.
 • Žena, izložba skulptura Ljubice Dragojević Buble, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj / veljača 2010.

2009.

 • Božić u muzeju – blagdanski stol, Hotel Adria-ski – Kupres, siječanj 2009.
 • Pave Metličić 1896. - 1925., izložba slika i crteža, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj / veljača 2009.
 • Kreativna likovna proljetna radionica, radionica - izložba dječjih radova, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, travanj 2009.
 • Izložba slika iz fundusa  Muzeja grada Kaštela  uz  Praznik cvijeća, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, travanj 2009.
 • Prkoseći vremenu, izložba slika i skulptura Joze Andrića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, svibanj 2009.
 • Kaštela nekad i sad, izložba fotografija Josipa Pejše, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, svibanj 2009.
 • Arheologija i turizam u Hrvatskoj, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj / srpanj 2009.
  Arheološki muzej Zagreb i Muzej grada Kaštela
 • Mistični znakovi civilizacija, izložba slika Martina Borodača, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj / srpanj 2009.
  Galerija Brešan i Muzej grada Kaštela
 • Kaštelanski turizam u kronološkom pregledu – uz 100 godišnjicu pansiona Šoulavy, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – listopad 2009.
 • Boje misli, izložba slika Dubravke Vojnović, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj / kolovoz 2009. Galerija Brešan i Muzej grada Kaštela
 • Iris Fontijn Antunović, izložba slika, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz 2009.
 • Koraljka Kovač, izložba slika, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz 2009.
 • Vrata u prošlost, izložba fotografija Ivice Badrova, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2009.
 • Ante Kaštelančić, izložba slika, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2009.
 • Izložba dječjih radova - Prva skupna izložba likovnih radova djece iz dječjeg doma „Miljenko i Dobrila“, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2009.
  Muzej grada Kaštela i Dom za djecu “Maestral” Split; Podružnica „Miljenko i Dobrila“ Kaštel Lukšić 
 • Izložba plakata Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva, Konzervacija i restauracija gramofona, David Milić, restaurator MGK
  Prvi susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva, Arheološki muzej u Zagrebu, svibanj 2009.