ODJEL DOKUMENTACIJE
Izložbena djelatnost
VODITELJICA: - muzejske dokumentacije, Helena Martinac, kustosica
helena.martinac@gmail.com  1995.
 • Antičko staklo Argyruntuma, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, ožujak 1995.
  Arheološki muzej Zadar i Zavičajni muzej Kaštela
 • Ivica Parčina, izložba slika, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, listopad 1995.

1994.

 • Kaštelanska kulturna baština, Muzej Mimara – Zagreb, svibanj 1994.
 • Arheologija u Kaštelima, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1994.
 • Prezentacija muzejskih zbirki u povodu pet godina rada Galerije Studin, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1994.
 • Lijepa su lijepa moja Kaštela, izložba fotografija Josipa Pejše, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1994.
 • Pija Padjen, izložba slika, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1994.
 • Mirjana Matić izložba slika, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, lipanj 1994.
 • Božić i sjećanja, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, prosinac 1994.
1993.
 • Barbara, izložba slika Bruna Maganića, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, siječanj 1993.
 • Jurica Kezić, izložba slika u povodu promocije slikareve monografije, Hotel Palace – Kaštel Stari, 1993.
 • Od cvitnice do Uskrsa, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1993.
1992.
 • Predromanička, protoromanička i ranoromaička skulptura na otocima Cresu i Lošinju, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, ožujak 1992.
  Creski muzej - Cres, Narodno sveučilište Mali Lošinj i Zavičajni muzej Kaštela
 • Iz kulturnog naslijeđa 7 Kaštela, izložba fotografija Zvonimira Buljevića, Palača Arsan - Cres, 1992.
  Zavičajni muzej Kaštela i Creski muzej – Cres, Narodno sveučilište Mali Lošinj 
 • Katica Žanić, izložba keramoskulptura, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, srpanj / kolovoz 1992.
 • Sv. Juraj od Raduna, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1992.
  Zavodom za zaštitu spomenika kulture Split i Zavičajni muzej Kaštela
 • Starohrvatski nalazi s lokaliteta Bijaći - Stombrate, Kula Ćipiko – Kaštel Novi, 1992.
  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i Zavičajni muzej Kaštela