2008.

 • Stalni postav Muzeja grada Kaštela, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, ožujak 2008.
 • Koja je ura? - muzejska radionica, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, travanj – prosinac 2008.
 • U traženju čudesnog,  izložba slika Ane Marije Botteri Peruzović, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj  2008.
 • Duhoviti razgovori u slici i o slici, izložba slika Kažimira Hraste, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj 2008.
  Galerija Brešan i Muzej grada Kaštela
 • Fenomenologija tijela u Vejzovićevu stvaralaštvu, izložba slika Fadila Vejzovića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj / kolovoz 2008.
  Galerija Brešan i Muzej grada Kaštela
 • Zaprešički akvarelisti, izložba slika, Dvorac Vitturi - Kaštel Lukšić, kolovoz 2008.
  Muzej grada Kaštela i Pučko otvoreno učilište Zaprešić
 • Intimistički otisci u kamenu, izložba skulptura Marijana Kusića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz / rujan 2008.
  Muzej grada Kaštela i Društvo “Bijaći”
 • Gradine Kaštela i okolice, izložba fotografija, Muzej triljskog kraja, rujan – listopad 2008.
 • Gradine Kaštela i okolice, izložba fotografija, Muzej grada Splita, studeni 2008.
 • Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, listopad / studeni 2008.
  Arheološko muzej Zagreb i Muzej grada Kaštela
 • Izložba slika i skulptura iz fundusa Muzeja grada Kaštela, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2008. - siječanj 2009.
 • Božić u muzeju – blagdanski stol, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2008. - siječanj 2009.

2007.

 • Otpor zaboravu, izložba slika Davora Vukovića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, ožujak 2007.
 • Iznenađenje - kaštel u kaštelu, muzejska radionica, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, travanj - lipanj 2007.
 • Mediteraneo, izložba Pave Majića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj / srpanj  2007.
 • Digitalno slikarstvo u ime demokracije, izložba Roberta Šimraka, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj 2007. Galerija Brešan i Muzej grada Kaštela
 • Kad se slika povine zakonitostima okvira, izložba slika Hrvoja Marka Peruzovića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz 2007. Galerija Brešan i Muzej grada Kaštela
 • Bogorodica, izložba skulptura Ljubice Dragojević Buble, Stara crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - Kaštel Lukšić, kolovoz / rujan 2007.
  Muzej grada Kaštela i Društvo “Bijaći”
 • Osjećaji,  izložba slika i skulptura Tisje Kljaković, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2007.