Zbirka devocionalija/8. Prsten

mjesto nalaza:  Groblje oko crkve Sv.
Kuzme i Damjana u K.Gomilici 
promjer: 2,5 cm
18/19. stoljećePrsten s Kristovim monogramom sv. Bernardina.
Izrađen je od tankog mesinganog lima u jednom komadu. S unutarnje i vanjske strane je ravan a na proširenoj prednjoj strani na elipsastoj površini u obliku sunca upisan je Kristov monogram HIS (Jesus Hominum Salvator). Prema crkvenim vrelima, pločicu s upisanim HIS nosio je Bernardin (15.stoljeće) na svom franjevačkom habitu a označavao je Kristovo ime i funkciju. Bernardin se smatra osnivačem pobožnosti Svetog Imena Isusova. Grobni prilozi inače pripadaju “običnim” žiteljima Kaštel Gomilice i pripadali su njihovoj svakodnevnoj upotrebi.


1. Raspelo

4. Ikona