Zbirka devocionalija/9. Sveta sličica

mjesto nastanka: Nirnberg  
šir: 7,9 CM
visina: 11,9 cm
oko 1850. godine

Sveta sličica tiskana u Nirnbergu oko 1850. godine, upotrijebljena povodom Mlade Mise  Ante Katalinića (K.Novi 19.siječnja 1865. – 16. studeni 1945. godine) održane 26. srpnja 1887. godine u Beču. Ante Katalinić bio je doktor  moralne teologije i predavao u Zadru.1. Raspelo

4. Ikona