• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2011

Ivanka Kamenjarin, Kalendar 2011. – eksponati iz Antičke zbirke Arheološkog odjela MGK

Ankica Babin, Izložba slika Ante Vukića – katalog izložbe

Mario Klaić, Priča o kaštelu Vitturi u Kaštel Lukšiću - slikovnica

Mario Klaić, Muzejsko – edukativna pitalica Muzeja grada Kaštela – Slikovnicom dodirni prošlost, mapa s radnim listićima

Mladen Kuzmanić, Vrpca zanosa – zbirka pjesama

Mirela Duvnjak, Nataša Pavlov / iz ciklusa More – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Robert Jozić – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, I. kiparska kolonija Kaštela – ‘’More’’ – deplijan radova kolonije

Kaštelanski zbornik 9 – časopis