• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2014

Ankica Babin, Marin Studin 1895. – 1960. – deplijan (hrv. – eng.)

Marijeta Babin – Ada Danek, Lipe li su mlade Kaštelanke – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Miran Palčok – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Od križa svjetlu, Karin Grenc – Hrvoje Marko Peruzović – katalog izložbe

Kaštelanski zbornik 10. – časopis

Sanja Acalija, Ankica Babin, Ivanka Kamenjarin, Ivan Šuta: Muzej grada Kaštela / Kaštela Town Museum – informativni letak

Mario Klaić, Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kaštel Lukšiću – deplijan

Mario Klaić, Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kaštel Lukšiću - dvostrana slagalica i vodič

Mirela Duvnjak, Ahmed Piragić – katalog izložbe

Ivor Karavanić, Mujina pećina – tragovi života dalmatinskog pračovjeka / traces of life of Dalmatian Early Man – katalog izložbe (drugo promijenjeno izdanje)

Sanja Acalija, Riznica Župne crkve Bezgriješnog Začeća Blažene Djevice Marije u Kaštel Štafiliću – katalog stalnog postava