• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2015

Ivanka Kamenjarin, Rimskodobna nekropola Donje Krtine u Kaštel Sućurcu – katalog izložbe

Ivanka Kamenjarin, Rimskodobna nekropola Donje Krtine u Kaštel Sućurcu – deplijan izložbe

Mirela Duvnjak, Srcem bezumlju – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Tea Morić Šitum i Irena Rogulj – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Marin Studin – simultani kodovi – katalog izložbe

Sanja Ivančić - Sanja Acalija, Povismo i sukno – kaštelansko tradicijsko ruho – katalog izložbe

Kaštelanski zbornik 11. – časopis

Prapovijesni lovci sakupljači i ratari na Jadranu i susjednim područjima – zbornik sažetaka Međunarodnog znanstvenog skupa, Kaštela 22. – 24. rujna 2015.

Toni Horvatić, Anđeli – deplijan izložbe (reprint)

Mario Klaić, Život umjetnine - Izložba nepoznate slike Ilica Ljube Babića u Kaštelima – deplijan izložbe

Mario Klaić, Kaštilko te pita! - Učimo promatranjem: Život umjetnine / 6-10 godina (radni listići), tekst i oblikovanje: Sanja Jaman, stručni konzultant: Mario Klaić

Mario Klaić, Kaštilko te pita! - Učimo promatranjem: Život umjetnine / 9-15 godina (radni listići), tekst i oblikovanje: Sanja Jaman, stručni konzultant: Mario Klaić

Mario Klaić, Kaštilko te pita! - Učimo promatranjem: Lijeva se gips, bronca, zlato... / 8-15 godina, tekst i oblikovanje: Sanja Jaman, stručni konzultant: Mario Klaić

Mario Klaić, Marin Studin: Navještenje – slagalica uz izložbu Marin Studin – simultani kodovi

Mario Klaić, Marin Studin: Među svojima – slagalica uz izložbu Marin Studin – simultani kodovi

Mario Klaić, Plemička obitelj Vitturi – slagalica za djecu (ogledni primjerak)

Muzej Grada Kaštela – informativni letak (reprint)

Kaštela Town Museum – informativni letak (reprint)