• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2012

Branka Vojnović Traživuk – Sanja Acalija, Kaštelanska škrinja – katalog izložbe
Sanja Acalija, Retro etno tehno 7 – katalog izložbe
Ankica Babin,
Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starom – monografija (hrv. - eng.)
Mirela Duvnjak, Igor Tomljenović – katalog izložbe
Mirela Duvnjak, Vedran Karadža – katalog izložbe
Mirela Duvnjak, II. kiparska kolonija Kaštela More 2 – katalog izložbe
Mirela Duvnjak, Anita Parlov – katalog izložbe
Mario Klaić, Priča o kaštelu Vitturi u Kaštel Lukšiću – slagalice
Ivanka Kamenjarin, Kaštel Sućurac – deplijan
Kosciol Sw. Jana Chrzciciela Kaštela / Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starom – deplijan/poljski Turistička zajednica Grada Kaštela i Muzej grada Kaštela
Kosciol Parafialny Niepokalanego Poczecia Najswietszej Marii Panny w Kaštelu Štafiliciu / Župna crkva Bezgriješnog Začeća Blažene Djevice Marije u Kaštel Štafiliću – deplijan/poljski Turistička zajednica Grada Kaštela i Muzej grada Kaštela