• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2016

Sanja Jaman, Sovina pitalica:  Što ima u Kaštel Sućurcu? / Noć muzeja 2016. – radni listići

Ivan Šuta, Prapovijest Kozjaka – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Anton Vrlić : Meditativnost tvarnosti i simolika stvarnosti – katalog izložbe

Sanja Acalija, Kulturni krajolici Kaštela 1960. - 2016. – višestruki presavitak

Mirela Duvnjak, Zdenko Jurišić:  Kiparska umješnost, umjetnička tankoćutnost i pragmatizam – katalog izložbe

Sanja Acalija, Akvizicije Muzeja Grada Kaštela - obitelj Šoulavy – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Marin Baučić: Cathedral – katalog izložbe

Izložba maketa kaštelanskih utvrda "...tvrde kule, visoki palaci, i u njima sileni junaci..." – katalog izložbe

Antonija Biliškov, Upoznaj kaštelanske utvrde! – radni listići

Plovidba u prošlost - Mala škola baštine kaštelanskog zaljeva :  muzejsko - edukativni program za učenike viših razreda osnovne škole, Hrvatski pomorski muzej Split i Muzej grada Kaštela  – promidžbeni  letak

Muzej grada Kaštela: Izložbe / Ljeto 2016. – promidžbena knjižica

Muesum  of  the Town of Kaštela : Exhibitions / Summer  2016 – promo book

Mirela Duvnjak, Branko Ružić - slike i skulpture – katalog izložbe

Ivanka Kamenjarin, 25 godina Arheološkog odjela Muzeja grada Kaštela – katalog izložbe

Sanja Acalija, Kaštelanski panopticum – DVD

Mario Klaić, Priča o kaštelu Vitturi u Kaštel Lukšiću – straničari