Zbirka oružja i opreme / 3. Rukavica
materijal: čelik
tehnika: kovano
22x25 cm
16.-17. st


Pancirna rukavica dio je opreme a služila je za zaštitu šake. Sastoji se od šireg dijela za prste i jednog užeg dijela za palac. Formirana je od većih kružnih karika, kvadratnog presjeka, dvostruko prepletenih.

1. Puška kremenjača

3. Rukavica

4. Buzdovan

6. Jatagan

10. Topovske kugle