Zbirka oružja i opreme / 4. Buzdovan

materijal: čelik
tehnika: kovano
duž.: 43 cm   
16.-17. st.

 

 

 

Buzdovan je hladno oružje lakog konjanika i pješaka koje služi za udaranje. Sastoji se od okrugle željezne glavice koja je nasađena na drveni držak.
Pješaci su buzdovan nosili u desnoj ruci, a konjanicima je visio o sedlu. Ovo je tip željeznog buzdovana s trokutastim perima.

1. Puška kremenjača

3. Rukavica

4. Buzdovan

6. Jatagan

10. Topovske kugle