Zbirka oružja i opreme / 8.   Top Pedriera

materijal: bronca  
tehnika: lijevanje
duž: 120 cm
16. st.                       


Pedriera (pedrerecei, petrieri a braga) sastoji se od cijevi u čiji se stražnji dio pričvrsti maškul (barutna komora). Koristili su se od 16. stoljeća pa sve do pada Mletačke republike. Svaka pedriera imala je po nekoliko maškula radi brže paljbe.

1. Puška kremenjača

3. Rukavica

4. Buzdovan

6. Jatagan

10. Topovske kugle