Zbirka oružja i opreme / 9.   Top mužar

materijal: željezo
tehnika: lijevanje
duž.: 26 cm
19. st.                            


Mužar, mačkula, prangija, maškul (barutna komora)- mali top. Top ima samo jednu cijev koja je s vanjske strane osmerokutno fasetirana.

3. Rukavica

4. Buzdovan

6. Jatagan

10. Topovske kugle