Zbirka oružja i opreme / 7. Nož

materijal: čelik, mjed, drvo  
tehnika: kovanje
duž.: 64 cm
kraj 19. stoljeća


Orjentalni nož – bičak. Ovo je običniji tip noža ili jatagana s kraja 19. stoljeća. Sječivo mu je zakrivljeno a drška oblikovana u drvu.

3. Rukavica

4. Buzdovan

6. Jatagan

10. Topovske kugle