• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2017

Sanja Acalija, Turystyka w Kaštelach - pierwszy staiy pensjonat dla obcokrajowcUw 1909. / Kaštelanski turizam – osnivanje stacionarnog pansiona za strance 1909. – katalog izložbe

Ada Danek, Kaštelanski trag u “Vatrogasnom vjesniku” – deplijan izložbe

Mirela Duvnjak, Bubalo – Utočište, čežnja i ogledalo 1987. – 2017. – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Anto (Ante) Tadić – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, Nikola Vrljić – Odbjegli – katalog izložbe

Ivanka Kamenjarin, Helenistička reljefna keramika iz Sikula – katalog izložbe

Mario Klaić, Grbovi – radni listići

Muzej grada Kaštela – informativni letak (reprint)

Museum  of  the Town of Kaštela – informativni letak (reprint)